شماره حساب های تیم

چنانچه در هر مرحله از پرداخت های خود نیاز به این داشتید که هزینه را مستقیما به شماره کارت مدیریت تیم واریز نمایید ، میتوانید از شماره حساب و شماره کارت های زیر استفاده بفرمایید.

لطفا به این موضوع دقت داشته باشید که پس از واریز وجه حتما فیش واریزی را در پنل کاربری خود ثبت نمایید.

bank mellat

شماره حساب بانک ملت9388732628

بنام جناب آقای اسفندیار سلیمانی

blubank icon

شماره کارت بانک سامان6219-8619-0334-3019

بنام جناب آقای اسفندیار سلیمانی